loading...
menu : child legal info

Juvenile/Child Welfare Officer

LIST OF SPECIAL JUVENILE POLICE OFFICERS IN NORTH GOA

Police Station Designation and names of staff Phone Numbers
Panaji P.S. LPSI, Nilam S. Naik 7030948238
LHC-3630, Mangal Pednekar 7875343367
PC-6562, Pramod Tari 8999653667
LPC-7417, Vinisha Shirgaonkar 9673200315
Old Goa P.S. PSI, Govindrao @ Ajay Dhuri 7020377950
PC-7942, Aniket Devidas 9765761577
LPC-7202, Sweta Phadte 8806931622
Agacaim P.S. PSI, Babuso Parwar 7030949352
HC-4407, Prashant Naik 9921711618
PC-7413, Amit Kinlekar 9158330893
LPC-7607, Geeta Agarwadekar 8806497658
Mapusa P.S. PSI, Elivio Fernandes 7030949316
HC-4172, Ravindra Gawas 9552583075
PC-6176, Gurudas Dhuri 7774054293
PC-6872, Shantaram Mahale 9765942872
LPC-7203, Priyanka Gaonkar 8390940522
Pernem P.S. PSI, Prafulla Giri 7030949454
HC-3782, Ladu N. Shetye 9011759687
PC-6451, Rama Parab 9823026451
PC-6403, Sadashiv Parab 9823936278
LPC-6377, Umeeka Poke 9850023433
Anjuna P.S. PSI, Harish Vaigankar 7030949336
HC-4380, Abhay Palyekar 9689695804
LPC-8155, Sweta Parab 9637897675
CalanguteP.S. PSI, Mahesh Naik 7030949275
HC-4352, Satish Sawant 9923694183
PC-7663, Amit Dhawaskar 9637118277
LPC-7039, Pritiya Benalkar 8007201019
PorvorimP.S. PSI, Sagun Sawant 7875756154
PC-6276, Ajay Korgaonkar 9822158077
PC-5503, Girish Rawool 9552564903
PC-5619, Nitin Naik 9850311976
LPC-8343, Sonali Kambli 8007041174
Saligao P.S. PSI, Atikesh Khedekar 7030949302
HC-3860 Ulhas Narvekar 9552278557
PC-7561, Sachin Gaude 9823730482
LPC-7053, Riya Shetgaonkar 8411901981
Bicholim PSI, Gourish Parab 7875756210
PC-5903, Shailesh Govekar 9762338715
LPC-6428, Radha Rane 7020401129
Valpoi P.S. PSI, Yeshwant Mandrekar 7030949355
HC-3748, Akbar Ali Khan 9421157018
LPC-6350, Vaishnavi Dhasari 9423812833

LIST OF SPECIAL JUVENILE POLICE OFFICERS IN SOUTH GOA

Police Station Name and Designation Contact Number
Margao Town LPSI Pradnya Joshi 7030948232
Fatorda P.S. LPSI Vaishnavi Chari 7030948240
Maina Curtorim P.S. PSI Tejaskumar Naik 7030949272
Colva P.S. PSI Shivram Gawas 7030949306
Cuncolim P.S. PSI Subhash Gaonkar 7030949342
Quepem P.S. PSI Arun Endro 7030949346
Curchorem LPSI Veronica Coutinho 7030949341
Sanguem P.S. PSI Manoj Malik 7030949283
Canacona P.S. PSI Prashal Desai 7875756183
Vasco P.S. LPSI Nehanda Tavares 7030949350
Verna P.S. PSI Stanley Gomes 7030949307
Marmugao P.S. ASI Ramchandra Naik 9673221316
Vasco Railway P.S PSI Yeshwant Raikar 7030949304
Ponda P.S. PSI Paresh Sinari 7030949291
Collem P.S. PSI Arjun Sangodkar 7875756235
Women P.S. Margao LASI Geeta P. Naik 9823563289